Εννέα από τα σημαντικότερα είδη θαλάσσιων θηλαστικών της Μεσογείου ζουν μόνιμα στις ελληνικές θάλασσες. Η φώκαινα, η φάλαινα Φυσητήρας, η πτεροφάλαινα, ο ζιφιός, η μεσογειακή φώκια ( Μonachus